Thông Tin Cần Biết Về Chứng Chỉ An Toàn Thực Phẩm Quốc Tế ISO 22000:2005

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm đã trở thành mối quan tâm, lo lắng hàng đầu của người tiêu dùng toàn thế giới. Những mối nguy hiểm về sức khỏe, các căn bệnh phát sinh từ an toàn thực phẩm có thể gây ra những hiểm hoạ khôn lường cho con người. Vì vậy việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm mới ISO 22000:2005 rất cần thiết, đảm bảo chất lượng thực phẩm đến tay người tiêu dùng.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 là gì?

ISO 22000:2005 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO xây dựng. Tiêu chuẩn này tập trung vào an toàn trong tất cả quy trình sản xuất, nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ của chuổi dây chuyền cung ứng về thực phẩm.

Đây là tiêu chuẩn mới cho phép áp dụng đối với tất cả loại hình tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân… liên quan trong chuỗi dây chuyền sản xuất để đảm bảo về an toàn thực phẩm. Phạm vi áp dụng bao gồm từ sau thu hoạch nông nghiệp, nhà sản xuất thiết bị trong quy trình chế biến thực phẩm, đến các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, vận chuyển, lưu giữ, lưu kho và kể cả những cửa hàng bán lẻ, đại lý dịch vụ thực phẩm, những tổ chức liên quan như cung cấp thiết bị, bao gói, nhà cung cấp chất phụ gia thực phẩm, những doanh nghiệp/ tổ chức làm dịch vụ vệ sinh – dọn dẹp trong các nơi chế biến, sản xuất, buôn bán thực phẩm.

Khi tổ chức/ doanh nghiệp xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn thực phẩm, sản phẩm được tạo ra an toàn, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và yêu cầu l